Charlotte Arnell

Juridisk rådgivare, digitaliseringsjuridik
offentlig sektor
PwC

Charlotte Arnell arbetar som juridisk rådgivare på PwC och är specialiserad inom dataskydd och rådgivare inom offentlig rätt och digitalisering, med särskild erfarenhet av att kombinera juridisk rådgivning med ett utvecklings-, och ledningsperspektiv. Charlotte har själv arbetat som kommunsekreterare på Strängnäs kommun och är väl insatt i rollens olika utmaningar. Hennes erfarenhet av kommunal sektor innefattar även andra befattningar, senast som digitaliseringsjurist och dataskyddsombud på Västerås stad. Innan det har hon arbetat som kanslichef och kommunjurist på Katrineholms kommun och även som administrativ chef på Strängnäs kommun.Charlotte är med som talare på konferensen AI i offentlig sektor 2023

11:00
Den nya förordningen (AI Act); världens första specifika reglering av AI – innebörden och hur du förbereder dig
  • Statusuppdatering om den nya förordningen – vad händer?
  • Den nya förordningen (AI Act) – genomgång av de tekniska och juridiska aspekterna av förslaget
  • Vilka juridiska möjligheter och utmaningar finns kopplat till AI i offentlig förvaltning?
  • Exempel på hur man kan arbeta med de juridiska aspekterna för att dra nytta av AI på ett hållbart och ansvarsfullt sätt?