Charlotte Bäccman

Universitetslektor psykologi, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Centrum för tjänsteforskning
Karlstads universitet

Karlstads kommun har under 2015-2018, inom ramen för ett Interregprojekt, aktivt arbetat med olika projekt för att testa och införa välfärdsteknik i sin vård- och omsorgsverksamhet. I detta arbete har ett av projekten testat den intelligenta duschen Poseidon. Att testa teknik och lösningar är en del av verksamhetsutvecklingen, men att få veta värdet av tjänster och lösningar tar arbetet till en annan dimension. Centrum för tjänsteforskning har därför genomfört en studie med syfte att ta reda på vilka förväntningar och upplevelser kunder och personal hade av den nya tjänsten.Charlotte är med som talare på konferensen E-hälsa, digitalisering och välfärdsteknik 2019
Dag 2

10:35
Behovsstyrd utveckling av välfärdsteknik med test och utvärdering som en naturlig del av verksamhetens förbättringsarbete
  • Ny studie kring förväntningar och upplevelser hos kunder och personal som testat den intelligenta duschlösningen Poseidon
  • Att införa välfärdsteknik med utgångspunkt i behov och användarvärde
  • Så arbetar vi för att hitta de verktyg som stödjer personer med funktionsnedsättning att öka sin självständighet och minska beroende av vård och omsorg
  • Hur vi säkrar att invånarna får ta del av de möjligheter som finns för att klara sitt liv på egen hand så länge som möjligt
  • Att vara modig och våga testa, vara innovativ och kvalitetsutveckla verksamheten baserat på utvärdering och erfarenhet