Charlotte Bergdahl

Lokalstrateg
Västerås stad

En god strategisk planering är en förutsättning för att möta växande lokalbehov och nå kvalitet och ekonomisk hållbarhet i utbyggnationen. Därutöver behöver processen för lokalförsörjning vara effektiv. Under anförandet berättar Charlotte om hur den kommungemensamma lokalförsörjningsprocessen ser ut och fungerar samt roller och ansvar.Charlotte är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 1

16:30
Ökad samsyn och samarbete över förvaltningsgränserna
  • Hur vi arbetar praktiskt med en långsiktig och effektiv planering över flera förvaltningar
  • Hur vi arbetar med lokalförsörjning mellan två förvaltningar för att få en tydlig styrning
  • Beslutsprocessen och att tydliggöra funktionerna och de olika delarna av processen
  • Hur vi har lyckats med ett bra samarbete