Charlotte Kristensson

Arkitekt/ delägare, ansvarig Kunskapsmiljöer
FOJAB arkitekter

I Lunds kommun har man tagit fram en ny standard för grundskolan för att säkerställa en likvärdig och flexibel skola som tillåter variation i storlek på elevkullarna och som är inkluderande med utrymme för alla elever. Charlotte Kristensson, arkitekt och ansvarig Kunskapsmiljöer på FOJAB arkitekter berättar om processen, standardens principer för lokaldimensionering och nya beräkningsmodeller baserade på läroplanen.Charlotte är med som talare på konferensen Strategisk lokalförsörjning 2022
Dag 2

09:35
Hur ska vi bygga framtidens skolor?
  • Hur säkrar vi hållbara, goda och kvalitativa skolmiljöer som utgår från läroplanens mål?
  • Hur kan vi uppnå en effektiv planerings- och byggprocess?
  • Lunds kommun delar erfarenheter där man tagit fram program och en ny standard för grundskolor för att säkra kvalitativa skolmiljöer i en snabbt växande stad