Christer Holger

Produktchef utbildningsfastigheter
Samhällsbyggnadsbolaget

Behovet av att arbeta på ett bra sätt i tidiga skeden och i samverkan hitta de nya och goda lösningarna på utformning av skollokaler har aldrig varit viktigare. Skollokalerna ska erbjuda goda pedagogiska miljöer och samtidigt vara effektiva och hållbara. Christer är produktchef utbildningsfastigheter på Samhällsbyggnadsbolaget och har arbetat med utvecklingen av skolor och skollokaler i över 10 år. Under anförandet berättar Christer om goda erfarenheter av skollokalsutveckling. Hur framtidens skollokaler är utformade utifrån fokus på trygghet, inlärning, effektivitet och hållbarhet. Han kommer också att ge goda exempel från skolprojekt som Samhällsbyggnadsbolaget utvecklat i samverkan med både privata och kommunala hyresgäster.Christer är med som talare på konferensen Framtidens skolmiljöer 2023
15 november

11:50
Framtidens skola, skolmiljöer och klassrum
  • Kollegialt lärande
  • Friends trygghetsenkäter
  • Peps skolor för folkhälsa
  • Tillgänglig lärmiljö som framgångsfaktor
  • Klassrum i framtidens skola

Process för ny- och ombyggnation av skolor för tillgänglig lärmiljö

  • Hur kan du agera för att hyra skollokaler och samtidigt säkra spetskompetens om lärmiljöer?
  • Olika drivkrafter för olika stora kommuner avseende partnerskap kring nya skolor
  • Hur hanterar du upplevd risk kring innovativa lösningar?
  • Hur kombinerar du tilltagande krav och mål kring hållbarhet samt tuffa budgetkrav?
  • Hur säkerställer du LOU när du vill hyra skollokaler och göra ett partnerskap för att säkerställa tillgängliga lärmiljöer?