Christer Lindberg

Lokalcontroller
Södertälje kommun

Christer Lindberg har erfarenhet i chefskap inom LSS samt jobbar nu som Lokalcontroller på Omsorgskontoret i Södertälje och är kommunens beställare av nya LSS boenden. Mattias Göransson, beteendevetare, arbetar sedan 2016 som resultatenhetschef inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning i Södertälje kommun och ansvarar för två stycken gruppbostäder. Mattias har sedan 2019 varit med i processen från projektering, planering och uppstart av Ekeby 13 gruppbostad vilken öppnade i juni 2022. Ekeby är Södertäljes senaste projekt med att ta fram utifrån verksamhetens kravspecifikation en väl fungerande fastighet utifrån en speciell målgrupp.Christer är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
23 mars

14:15
Så utvecklar vi individanpassade och attraktiva LSS-boenden för nästa generation brukare
  • Att gå från grupptänkande till individtänkande och skapa en boendemiljö utformat och anpassad utifrån individens behov och önskemål
  • Så har vi handskats med komplexiteten i att bygga boenden för olika behov och bygger in flexibilitet för framtida hyresgäster
  • Vad krävs för att skapa förutsättningar till en tillvaro där personens färdigheter används och där man kompenserar för svårigheterna?
  • Hur har vi anpassat miljö och inredning för ökad välmående hos våra brukare?