Christina Carlsson

Hygienansvarig och klinikkoordinator
Folktandvården i Västra Götaland

Christina är tandsköterska och har påbyggnadsutbildning inom operationstandvård med erfarenhet inom ämnesområdet vårdhygien i tandvården. Hon har arbetat både privat och inom offentlig vård i Folktandvården VGR. Christinas uppdrag inom FTV idag är bl.a. Hygienrevisioner på FTV kliniker, ansvara för Hygienriktlinjerna FTV Västra Götaland och att föreläsa i vårdhygien för Tandläkarstudenter och Tandhygieniststudenter på Odontologen Göteborg.Christina är med som talare på konferensen Stora Tandsköterskedagen 2023
Dag 1

12:45
Hygienhållning och smittskydd inom tandvården – så upprätthåller du goda rutiner
  • Regelverk och lagar för hygien och smittskydd som styr ditt arbete och så tolkar du dem
  • Så upprätthåller du goda rutiner kring allmänhygien och smittskydd inom tandvården
  • Hur smittrena, desinfektera och sterilisera olika arbetsytor, instrument och material?
  • Så förhindras smitta mellan patient och vårdpersonal
  • Tips för hantering av avvikelser och loggboksföring