Christina Hammarlund

Projektledare
Helsingborg stad

En övergripande revision hösten 2019 kring arbetet med planering av stadens nybyggnation av LSS bostäder var startskottet för vård och omsorgsförvaltningens förändringsresa. Revisionen visade tydligt att planeringsprocessen behövde bli mer samordnad och roller och ansvar inom förvaltningen behövde tydliggöras. Tidigare erfarenheter och kompetenser samt prognoser och analyser av målgruppens behov behöver komma in i ett tidigt stadie av planeringsprocessen. I föreläsningen berättar Helsingborg stad om hur de konkret har arbetat med olika verktyg som målgruppsanalyser, brukarinvolvering och arbetsgrupper. De berättar även hur de har strukturerat planeringsprocessen och varför prognosarbetet blir en så viktig del i arbetet med att skapa LSS bostäder som utgår ifrån målgruppens behov.Christina är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
28 april

11:15
Strategisk bostads- och lokalplanering för att möta behovet av goda och målgruppsanpassade LSS-bostäder i kommunen
  • Hur möter Helsingborg stad det ökade behovet av kvalitativa LSS-boenden där boendemiljö är utformad och anpassad utifrån individens behov och önskemål?
  • Så tar vi oss an utmaningen att bygga LSS-bostäder för olika målgrupper som man inte vet om i förväg – ta del av goda exempel
  • Så arbetar vi för att minska kostnaderna och snabba på uppförandet av goda boendemiljöer för brukarna
  • Så möter du framtida lokalbehov och möjliggör fler servicebostäder och gruppbostäder genom god samhällsplanering