Christina Leifman

Samhällsbyggnadschef
Värmdö kommun

Christina har varit stadsbyggnadschef i Sollentuna sedan 2013 och innan dess chef för strategiska avdelningen på Stockholms stadsbyggnadskontor. Från januari 2019 tillträder hon en ny tjänst som Samhällsbyggnadschef i Värmdö kommun. I denna föreläsning tar Christina avstamp i de erfarenheter som hon samlat på sig genom sin nuvarande tjänst men även tidigare tjänster och ger då en inblick i barns utemiljöer i en stadskärna, en förorts kommun och från Värmdö som har andra typer av utmaningar.Christina är med som talare på konferensen Framtidens lek- och utemiljöer för barn och unga
Dag 1

09:40
Så bygger vi en stad för barn och unga med plats för attraktiva lek- och utemiljöer
  • Så planerar och skapar vi en stad för barn och unga med utrymme för lek- och utemiljöer när staden förtätas
  • Hur tar vi på bästa sätt tillvara på befintliga ytor och skapar naturliga lekmiljöer i staden?
  • Hur utforma en utemiljö som skapar förutsättningar till spontanaktivitet?
  • Vikten av barns behov av trygghet i den planerade såväl som den spontana lekmiljön
  • Vikten av samverkan över förvaltningsgränserna samt att föra goda dialoger i arbetet med planeringen av utformningen av barns utemiljöer