Christoffer Börjesson

Digital chef
Fastighetsägarna Stockholm

Christoffer Börjesson är en mycket efterfrågad expert i den svenska fastighetsbranschen. Främst i relation till hur den digitala tidsåldern och dess utveckling påverkar affären inom detaljhandel, kontor, bostäder och alla transporter däremellan. Han analyserar och sprider både globala och lokala trender med insikter plus skapar flera samverkande projekt i sin roll som Digital chef vid Fastighetsägarna Stockholm.Christoffer är med som talare på konferensen Energi- och klimatsmart fastighetsutveckling
Dag 1

16:10
Digitaliseringen spränger gränser och ritar om fastighetskartan – hur påverkar det din strategi?
  • Vad är digitalisering och vad är digital teknik?
  • Vad innebär det för din fastighetsstrategi i val av verktyg och teknologier?
  • Hur kan digitaliseringen skapa nya möjligheter i arbetet med energi- och klimatsmart fastighetsutveckling?
  • Vilka principer och modeller kan användas för att investera rätt?