Cicci Hillgren

Enhetschef BOS/Samordnare Aktiv fritid/Utbildare DMO
Gävle Kommun

Cicci har under sina 17 år inom Omvårdnad Gävle jobbat som personlig assistent, habiliterare på grupp- och servicebostad, projektledare och nu som enhetschef inom LSS. Uppdraget som projektledare för Aktiv fritid har idag övergått till en samordnarroll där hon tillsammans med kulturombud samlar in tips och önskemål på aktiviteter från personer som bor på servicebostad, gruppbostad eller har personligt stöd. Sedan bildar de en arbetsgrupp där de tillsammans planerar aktiviteten eller kopplar in föreningar eller studieförbund som kan tänka sig att vara arrangör. Gävle kommun fick nyligen andrapris i utmärkelsen Årets LSS-kommun.Cissi är med som talare på konferensen Framtidens LSS 2023
Dag 1

15:30
Aktiv Fritid – att som brukare få vara med och påverka utbudet, utformningen och utförandet av fritidsaktiviteter
  • Ökad delaktighet från brukare – hur får du det?
  • Från deltagare till medskapare i aktiviteter
  • Att övervinna hinder – så här har vi jobbat
  • Samarbete med andra aktörer