Claes Löfström

Lokalstrateg
Stockholms stad

Det nya vård- och omsorgsboendet i Rinkeby byggs i samverkan. De samverkande parterna är Micasa Fastigheter AB, NCC Sverige AB och Stadsdelen Rinkeby-Kista. Parterna arbetar tätt tillsammans utifrån ”Affärsmodell i samverkan” som bidrar till en ökad förståelse för parternas affär och specifika förutsättningar. Genom samverkan har man kunnat nå mycket längre än vad man hade kunnat göra annars och där nybyggnation av särskilt boende kan bidra till mervärden för såväl äldreomsorgen som för staden i stort. Framförallt kan man genom samverkan säkra att de ekonomiska- och kvalitetsmässiga målen för projektet uppnås. I föreläsningen möter du Claes Löfström, lokastrateg, Stockholms stad och Karl Frisell, chef nybyggnation, Micasa Fastigheter AB, som berättar om planering av det nya särskilda boenden utifrån stadens ramprogram samt modellen för samverkan och hur modellen skiljer sig mot traditionella entreprenadformer. Du får höra hur man har hanterat kniviga frågor och utmaningar under planerings- och byggnationsprocessen.Claes är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
31 mars

11:00
Framgångsrik planering och byggnation av särskilt boende i Rinkeby – samverkan vid utvecklandet av goda boendemiljöer och en trygg närmiljö för äldre
  • Samverkan som nyckel för en lyckad byggnation av särskilt boende – god boende- och arbetsmiljö samt säkerställandet av en trygg och levande närmiljö
  • Hur vi har utformat det nya särskilda boendet utifrån vårt ramprogram för särskilda boenden för att säkerställa kvalitet och effektivitet
  • Hur en gemensam planering med effekt- och projektmål samt rutiner för uppföljning blir ett viktigt verktyg för att lyckas med projektet
  • Samverkan på flera plan genom gemensam upphandling av underentreprenörer, gemensam projektering och att arbeta tillsammans med riskbedömning
  • Transparent ekonomi i alla led – så säkrar vi en god hushållning av resurserna genom att arbeta utifrån en gemensam projektekonomi, styrning och prognostisering
  • Effekter av samverkan vid nybyggnation i befintligt bostadsområde – möjligheter för att skapa goda boendemiljöer i ett levande och tryggt bostadsområde