Clara Fraenkel

Arkitekt SAR/MSA och ljusdesigner MSc, IALD
White arkitekter

Clara är utbildad arkitekt och ljusdesigner och arbetar på White arkitekter. Clara har lång erfarenhet av att planera och gestalta belysning i olika slags stads- och landskapsrum och har ansvarat för flera kommun- och stadsdelsomfattande belysningsprogram. Hon är engagerad i att utveckla metoder för att integrera ljusplanering med planeringen och gestaltningen av den fysiska miljön och är en av initiativtagarna till arbetsgruppen Ljusarkitekterna inom Sveriges arkitekter.Clara är med som talare på konferensen Framtidens utomhusbelysning 2020
Dag 1

11:35
Att skapa gestaltade och hållbara ljusmiljöer med livet i centrum
  • Hur planerar och gestaltar vi trygga, vackra och hållbara ljusmiljöer som utgår från nattens och platsens specifika kvaliteter?
  • Hur ser vi till att olika ljuskaraktärer och aktörer samverkar?