Clara Lindblom

F.d. äldre- och personalborgarråd
Stockholms stad

I Stockholms stad har man tagit ett samlat grepp kring utvecklingen av ordinära bostäder, seniorbostäder och vård- och omsorgsboenden och tagit fram en strategiplan för framtidens boende för äldre. Därtill har man också genomfört en rad förändringar i arbetssätt och regler med målsättningen att kommunens resurser bättre ska möta de äldres behov. Clara var äldre- och personalborgarråd i Stockholms stad fram till efter valet 2018 och är den person som lett arbetet med strategiplanen för framtidens boende för äldre. Under anförandet berättar hon om arbetet bakom strategiplanen och redogör för den utveckling av seniorbostäder och vård- och omsorgsboenden som har skett i de olika stadsdelarna.Clara är med som talare på konferensen Framtidens boende för äldre 2023
Dag 1

13:00
Att identifiera de äldres behov och översätta till strategiplan för framtidens boende för äldre
  • Hur vi har tagit reda på behoven hos äldre för att ta rätt beslut om framtidens boende för äldre
  • Hur vi ändrade regler kopplat till förmedling av seniorbostäder för att kunna erbjuda lägenheter till de som har störst behov av anpassat boende
  • Så har vi utvecklat en serviceverksamhet vid våra seniorbostäder med värdar som arbetar för en rik fritid för hyresgästerna
  • Hur vi har utvecklat det befintliga fastighetsbeståndet och skapat attraktiva seniorbostäder för att fler seniorer ska bo bra i andra boendeformer än särskilt boende