Daniel Johansson

Speciallärare, Sandgärdsskolan
Borås stad

Inkludering är en process! Daniel arbetar som speciallärare på Sandgärdskolan i Borås där de gjorde ett perspektivbyte som innebar ökad måluppfyllelse och tillgänglighet för elever med NPF. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av deras erfarenheter kring detta arbete.Daniel är med som talare på konferensen NPF I SKOLAN
Dag 2

11:15
Att säkerställa en individanpassad undervisning samt utvecklande lärmiljö för ökad måluppfyllelse hos elever med NPF
  • Så bytte vi tankesätt – avgörande för barn med NPF
  • Så kan vi i skolan anpassa lärmiljön didaktiskt, socialt och rumsligt för att elever med NPF ska lyckas bättre i skolan
  • Så arbetar vi med att öka flexibiliteten i verksamheten och undervisningen för att bättre passa elevernas behov
  • Hemklassrum och tät relation mellan skolan och hemmet – så ökar vi tryggheten för våra elever
  • Små anpassningar som ger stora effekter – konkreta och framgångsrika strategier och metoder att tillämpa