Daniel Nordman Krell

Kommunsekreterare
Östersunds kommun

Att arbeta i en politisk styrd organisation har sina utmaningar. Östersunds kommun har genomgått ett digert digitaliseringsarbete som förutom att spara tid har medfört en möjlighet att se över rutiner och arbetssätt för att optimera nämndadministrationen. Daniel Nordman Krell har tidigare arbetat som kommunsekreterare i Åre kommun, en liten kommun som givit honom en möjlighet att få en tydlig överblick och helhetsperspektiv över kommunala ärendeprocesser. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur Daniel använder dessa lärdomar från en mindre kommun till att effektivisera en större kommuns mer komplexa flöden. Med nyckelord som digitalisering, effektivisering och verksamhetsutveckling kommer rutiner, processer och nämndsekreterarens komplexa roll att diskuteras utifrån frågeställningen – hur kan du utveckla din roll och skapa en effektiv och kvalitetsmässig nämndadministration i tiden?Daniel är med som talare på konferensen Nämndsekreterare 2022
Dag 2

12:55
Nämndsekreterarens komplexa roll i en politiskt styrd organisation
  • Vad innebär det att arbeta i en politisk styrd organisation – egentligen?
  • Hur kan du utveckla rollen som nämndsekreterare och skapa en effektiv och kvalitetsmässig nämndadministration i tiden?
  • Hur mycket påverkar kultur och invanda beteenden dina processer och hur kan du påverka dessa för att skapa förändring?
  • Så skapas hållbara strukturer för verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete på nämnden
  • Nämndsekreterarens roll och yrkesstatus – hur kan vi på bästa sätt hantera utmaningarna och ta vara på möjligheterna i rollen?