Daniel Olsson

Senior Architect
Truesec

Daniel arbetar som arnior architecht och hans arbete går ut på att antingen hantera cyberincidenter i sin roll som Incident Manager för Truesecs Cybersecurity Incident Response Team eller att arbeta som strategisk rådgivare till kunder som inte önskar incidenter.Daniel är med som talare på konferensen Informationssäkerhet i offentlig sektor 2023
14 juni

09:10
Cyberhot och incidenter – hantering av risker och sårbarheter kring cyberhot och cyberattacker
  • Vilka angrepp och incidenter kan din organisation drabbas av?
  • Konsekvenserna till följd av ett angrepp, exempel från verkligheten på allvarliga cyberangrepp mot företag och myndigheter
  • Hur kan du förebygga och minska riskerna i din organisation?