David Scharfstein

Kundansvarig offentlig sektor
Brilliant Future

David Scharfstein är ansvarig för kommunerna som arbetar med att följa upp och utveckla medborgarmötet tillsammans med Brilliant. David har flera års erfarenhet av kundservice och bemötande inom kommunal verksamhet och 2019 var han med och tog fram ”Medborgarpulsen”, som är en ny kartläggning om hur kontaktcentren i Sveriges kommuner hanterar den kommunala medborgarservicen. Helena Frennmark arbetar som affärsområdeschef för Brilliants publicbolag. Helena brinner för offentlig medborgarservice och har lång erfarenhet av att hjälpa kontaktcenters att arbeta med kundmötet på ett effektivt och strukturerat sätt.David är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
Dag 1

15:05
Kvalitetsuppföljning och verksamhetsutveckling – så mäta, analysera och agera för en framgångsrik medborgarservice
  • Vikten av att mäta kundservice och hur du utvecklar verksamheten mot fullt kundfokus för att kunna leverera rätt värde till varje kund
  • Så mäter du kundupplevelsen i realtid samt kundlojaliteten
  • Hur analysera kundupplevelsedata från flera olika datakällor som ger värdefulla och agerbara insikter?
  • Så agera på insamlade data för att utveckla verksamheten nu och på lång sikt