Denho Özmen

Rådgivare
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Denho Özmen arbetar som rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten och har medverkat i framtagningen av kartläggningsmaterialet för nyanlända elever. Denho är även en flitigt anlitad föreläsare.Denho är med som talare på konferensen
Dag 2

15:45
Så inför du ett interkulturellt perspektiv i kommunikation med barn/elever och vårdnadshavare
  • Allmänna bemötandefrågor med barn/elever kring olika funktionsförmågor
  • Vad menas med språkutvecklande arbete för dessa barn/elever?
  • Hur kan skolan organisera förutsättningar för tillgängliga lärmiljöer?
  • Hur kommunicera prognoser med vårdnadshavare, till exempel dyslexi, NPF, eller språkstörning?