Denho Özmen

Rådgivare
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Denho Özmen arbetar som rådgivare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten och har medverkat i framtagningen av kartläggningsmaterialet för nyanlända elever. Denho är även en flitigt anlitad föreläsare.Denho är med som talare på konferensen
Dag 2

15:40
Hur tar du emot nyanlända elever med funktionsnedsättningar på bästa sätt i särskolan?
  • Interkulturellt perspektiv i kommunikation med vårdnadshavare och elever
  • Allmänna bemötandefrågor kring funktionshindrade
  • Vad säger olika prognos termer för många invandrare? t.ex. Särskola, Dyslexi och PTSD presentation av idéer och praktiska erfarenheter kring kulturmötesfrågor, tillgänglighet och interkulturellt lärande miljö
  • Flerspråkighet ställer krav på läromedel språkutvecklande arbete