Denice Sverla

Biträdande rektor och legitimerad speciallärare
Ekebyhov Grundsärskola, Ekerö kommun

Denice Sverla är biträdande rektor samt utbildad legitimerad speciallärare med inriktning utvecklingsstörning och skolhundshundförare och arbetar på Ekebyhov Grundsärskola. Hon arbetar med att stärka elevers självkänsla genom prestation, hon har lyft för sitt arbete rörande att ha höga förväntningar på målgruppen och vikten av att se den kompetenta individen. Denice arbetar aktivt med att lyfta grundsärskolan som skolform och är aktuell rörande projektet UNIQ där eleverna bland annat har skrivit en bok ”Judith och muppskolan” om sina upplevelser rörande övergången mellan grundskola och grundsärskola, som kommer lanseras i majmånad genom förlaget Ekströms & Garay. Denice vann även lärargalans pris som årets inspiratör, 2019.Denice är med som talare på konferensen Framtidens särskola 2022

15:20
Hur får vi våra elever delaktiga i undervisningen samt att känna motivation och ökad självkänsla för sitt eget lärande?
  • Så kan du på ett medvetet sätt hitta varje enskild elevs sätt att lära sig på bästa sätt
  • Vikten av att du som lärare ställer krav och tror på varje elev för lyckad utveckling och lärande
  • Så kan du arbeta för att bidra till en ökad självkänsla för barn med funktionsvariation