Elin Köhlberg

Partner
Governo AB

Elin Köhlberg är senior konsult och partner på Governo, med en bakgrund från de stora konsultföretagen. Elin arbetar brett med organisation, utvärdering, processer, arbetssätt, strategi och styrning. Allt i syfte att på olika sätt utveckla, förändra, effektivisera eller bygga upp en ny verksamhet. Elin har ett särskilt fokus mot områdena HR och kommunikation.Elin är med som talare på konferensen Stora chefsdagen offentlig sektor 2022
28 april

15:40
Framtidsspaning – vad krävs för att lyckas som ledare i framtidens välfärd?
  • Framtidens offentliga sektor – Vilka förändringar står vi inför? Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna?
  • Vilka förmågor behöver du som ledare för att lyckas i förändringen?
  • Hur kan vi stärka förmågan att leda och organisera för innovation och förnyelse?