Elisabeth Svennung

Processledare Rättsavdelningen
Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 34000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Rättsavdelningen ansvarar för myndighetens rättsliga styrning och stöd, hantering av förvaltningsrättsärenden samt informationsförvaltning. Avdelningen finns representerad i hela landet och består idag av närmare 800 medarbetare. Elisabeth arbetar som processledare och ansvarar för att samordna, utveckla och följa upp Polismyndighetens diarieföringsprocess med ett helhetsperspektiv för hela myndigheten. Elisabeth är diplomerad registrator och har tidigare arbetat som registrator och systemförvaltare på Diskrimineringsombudsmannen och dessförinnan som enhetschef för registratur och arkiv på Försvarets radioanstalt.Elisabeth är med som talare på konferensen Registrator 2023
Dag 1

15:10
Att samordna, utveckla och följa upp diarieföringsprocessen med ett helhetsperspektiv för hela myndigheten för att uppnå effektivitet, enhetlighet och kvalitet
  • Hur skapas ett helhetsperspektiv kring diarieföringen och vad är viktigt för att komma framåt i processarbetet?
  •  Samverkan och dialog – hur samordna, utveckla och skapa enhetlighet kring diarieföringsfrågor i en stor och komplex organisation?
  • Effektivitet – vad är viktigt för att skapa en rättssäker och effektiv informationshantering i praktiken?
  • Att säkerställa kvaliteten – effektiva rutiner för kvalitetsuppföljning som säkerställer ordning och reda i system och processer