Elna Ahlner

Miljöinspektör, Miljöförvaltningen
Malmö stad

Kommunala och statliga myndigheters kontroll har visat sig vara ett effektivt verktyg i det brottsförebyggande arbetet, men att främja trygghet och förebygga brottslighet är en omöjlig uppgift för en enskild myndighet. Det kräver samverkan mellan flera samhällsaktörer och myndigheter. Tryggare Malmö, som nu varit verksamt i drygt tre år, är en del av Malmö stads särskilda insats för att öka trygghet och säkerhet i samhället genom samverkan mellan såväl kommunala som statliga myndigheter. De som medverkar regelbundet i satsningen är miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, Räddningstjänsten Syd, Polisen, Skatteverket, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Arbetsmiljöverket, Tullverket och Kronofogden. Arbetet bygger framförallt på riktad och uppsökande myndighetsgemensam tillsyn. Under denna föreläsning kommer du att få ta del av hur miljöinspektörer blir brottsbekämpare och Malmö stads långsiktiga arbete med samordnad tillsyn för ett tryggare Malmö.Digitalt bonusmaterial på konferensen Miljö- och hälsoskyddsinspektör 2023
30 maj

Miljöinspektörer blir brottsbekämpare – så jobbar vi med samordnad tillsyn för ett rättvist och tryggare Malmö
  • Så används och utvecklas effektiva metoder för samordnad myndighetsövergripande tillsyn i Malmö stad
  • Tillsyn av inomhusmiljöer – så arbetar Malmö stad med uppsökande tillsyn för att hindra systematiska brister i inomhusmiljön
  • Vår tillsynsmetodik i praktiken – så samverkar vi för en effektiv ärendehantering
  • Vilka krav kan du ställa på fastighetsägaren för att åtgärda problem med inomhusmiljön?