Emilia Bergvall Odhner

Arkivarie
Sydarkivera

Emilia arbetar med verksamhetsstöd och rådgivning på Sydarkivera. I arbetet ingår bland annat det strategiska arbetet med mallar för informations-hanteringsplaner, informationskartläggning och informations-säkerhetsklassning inom konceptet VerkSAM. Innan hon började hos Sydarkivera hade Emilia arbetat som kommunarkivarie i 6 år och arbetade med det mesta inom arkiv och informationsförvaltning. Under de senaste åren arbetade hon även aktivt med strategisk informationsförvaltning och förbättring av rutiner för arkivering.Emilia är med som talare på konferensen Framtidens arkiv och informationsförvaltning 2023
Dag 2

11:35
Så arbetar vi för en effektivare och säkrare informationshantering
  • Vår strategi kring informationskartläggning och säkerhetsklassning
  • Så samarbetar vi via webben, med nätverksträffar och workshopar
  • Hur säkerställer vi att rätt information sparas och ointressant rensas?