Emina Kovacic

Stadsbyggnadschef
Karlshamns kommun

Hur arbetar du med samhällsplaneringen för att skapa attraktivitet och tillväxt i den lilla kommunen? Hur kan satsningar på en ny grundskola få en viktig roll i det arbetet? Under anförandet berätta Emina och Charlotte om det gedigna förarbete som gjorts i Karlshamns kommun för att utreda utvecklingen av skollokaler och hur man kom fram till beslutet om en ny grundskola. De berättar också om den nya grundskolans gestaltning och innehåll där man har en tydlig verksamhetsidé kopplat till ”närhet” och ”en skola för barn”. Den nya grundskolan är en F-6 för cirka 500 elever och där det ska tillkomma en idrottshall. Verksamheten har varit mycket delaktig i förstudie- och projekteringsarbetet och där man identifierat olika lärsituationer i skolan och framtidens hemvist.Emina är med som talare på konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 2020
Dag 1

13:10
Att bygga alla barns grundskola som skapar värden för såväl eleverna som för kommunen som helhet
  • Hur en god samhällsplanering med satsningar på framtidens skola bidrar till kommunens attraktivitet och tillväxt
  • Att planera en ny grundskola och som också ska erbjuda värden för kommunen som helhet
  • Att utifrån delaktighet med verksamhet och elever bygga framtidens lärmiljöer och skapa en skola för alla