Emma Fröjd

Administrativ chef
Göteborgs universitet

Administratörsrollen är mångfacetterad och som ”spindeln i nätet” skapar du viktiga förutsättningar för effektivitet, kvalitet och ett nära verksamhetsstöd utifrån kärnverksamhetens behov och förutsättningar. Du besitter mycket viktig kunskap både vad gäller processer, rutiner, lagkrav och system. Kontaktytorna är många och kräver god kommunikativ förmåga och ett serviceinriktad och flexibelt förhållningssätt. Just nu händer mycket som påverkar administratörsrollen och det är viktigt att utveckla rätt kompetenser och förmågor för att leva upp till nya krav. Hur kan vi tillsammans synliggöra administrationens värde för organisationen öka administrationens inflytande i organisationen? Under denna föreläsning kommer du att få konkreta tips och råd kring hur du kan tydliggöra din betydelsefulla roll och kompetens för ett framgångsrikt och ändamålsenligt verksamhetsstöd. Emma Fröjd är administrativ chef på Gothenburg Research Institute på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon har lång erfarenhet av det högskoleadministrativa arbetet och startade sin karriär som institutionsadministratör och blev sedan administrativ samordnare. Numera arbetar hon som administrativ chef.Emma är med som talare på konferensen Framtidens högskoleadministration 2023
18 oktober

14:10
Framtidens högskoleadministratör – så lyfter du din roll och ökar administrationens inflytande i organisationen
  • En roll i förändring – så skapar vi en organisation och process för framtidens högskoleadministration
  • Kvalitet och samverkan – hur kan vi tillsammans öka administrationens inflytande i organisationen?
  • Hur skapas delaktighet och engagemang och hur kan man synliggöra administrationens värde för organisationen?
  • Service, kommunikation och bemötande – hur kan du förbättra samspelet på jobbet med bättre kommunikation?
  • Om motivation och utveckling – hur kan du öka arbetsglädjen och skapa en miljö som uppmuntrar till nytänkande och samverkan?
  • Så kan du tydliggöra högskoleadministratörens betydelsefulla roll och kompetens för ett framgångsrikt och ändamålsenligt verksamhetsstöd