Emma Hedström

Förstelärare i Fritidshem, Byleskolan och Hägerneholmsskolan
Täby kommun

Hur får du med dig alla på tåget för att utveckla kvaliteten i verksamheten och säkerställa att skrivelsen i läroplanen blir verklighet? Hur inspirerar du arbetslaget till pedagogiska diskussioner och ett kollegialt lärande när tiden är knapp och kraven många? Emma Hedström är förstelärare i fritidshem med uppdrag att leda och utveckla den pedagogiska verksamheten för drygt femhundra inskrivna fritidsbarn. I botten är Emma beteendevetare och arbetade tidigare på en sluten institution med tvångsomhändertagande. Nu brinner Emma för att istället jobba förebyggande och göra skillnad i ett tidigt skede. Byleskolan i Täby har tidigare kammat hem utmärkelsen ”Bättre skola” samt fått ett erkännande i ”Svensk kvalitet” från SIQ.Emma är med som moderato och talare på konferensen Fritidshem 2023
Dag 2

14:40
Att implementera läroplanen i praktiken – så utvecklar du en verksamhet som uppfyller uppdraget
  • Att implementera skrivelserna i läroplanen i praktiken – hur får du med dig alla på tåget?
  • Stora barngrupper – hur skapas en planerad och meningsfull verksamhet när barngrupperna är stora?
  • Elevledda utvecklingssamtal med fokus på elevens lärande på fritids – modell som ökar medvetenheten om kunskapsutvecklingen
  • Pedagogisk utvecklingstid – hur kan du skapa tid och struktur för pedagogiska diskussioner, pedagogisk planering och ett kontinuerligt kollegialt lärande
  • Din multipla roll – så skapar du rätt förutsättningar och förståelse för ditt uppdrag