Emma Rosengren

Rektor Foucaultgymnasiet
Södertälje kommun

På Foucaultgymnasiet i Södertälje är elevhälsoteamet närvarande i elevens vardag på skolan. Frågor och problem fångas proaktivt upp av teamets medlemmar och kan hanteras på ett tidigt stadium. En förutsättning är koordinering och kunskap hos all personal om den enskilde elevens behov och situation.Emma är med som talare på konferensen
Dag 1

15:35
Hur elevhälsoteamet arbetar proaktivt och hälsobefrämjande på gymnasiesärskolan Focaultgymnasiet
  • Konkreta exempel och verktyg från Foucaultgymnasiets elevhälsoteam
  • Så samordnas arbetet med elevhälsoteamet och hela personalgruppen för ökad proaktivitet
  • Hur Foucaultgymnasiet förbereder eleverna för dag 1, år 5 – livet efter gymnasiesärskolan
  • Kan lärmiljöronder ersätta enkäter? Hur Foucaultgymnasiet arbetar för att skapa en tillgänglig lärmiljö utifrån varje elevs behov
  • Hur etableras och sprids specialpedagogisk kompetens på Foucaultgymnasiet