Emma Wirf

Jurist
Post- och telestyrelsen

Emma Wirf är jurist och arbetar på Post- och Telestyrelsen (PTS) på avdelningen för säker kommunikation. Hon arbetar med PTS ansvar över eIDAS-förordningen, det vill säga frågor som är kopplade till betrodda tjänster. Hon arbetar även med det regeringsuppdrag som PTS har att främja användningen av betrodda tjänster i kommuner och regioner.Emma är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter
20 april

10:30
Senaste nytt inom elektroniska underskrifter – vad händer just nu och vad kan vi förvänta oss framöver?
  • eIDAS förordningen, krav och reglerade betrodda tjänster
  • Vad är skillnaden mellan betrodda tjänster och kvalificerade betrodda tjänster?
  • Vilka krav ställs på tillhandahållare av betrodda tjänster?
  • Validering av e-underskrifter – hur kan vi garantera äktheten i elektroniska dokument?
  • Hur granskas tillhandahållare och tjänster enligt eIDAS-förordningen och nationella kompletterande regler?