Erik Hall

Biträdande rektor Visättraskolan
Huddinge kommun

Erik är beteendevetare i botten och har sin bakgrund inom socialt arbete, främst inom socialtjänsten. Erik har i olika sammanhang också föreläst om elevhälsoarbete i praktiken, och har nyligen påbörjat rektorsprogrammet. År 2017 blev Erik utsedd till ”Årets chef” i Huddinge.Erik är med som talare på konferensen Säker och trygg skola 2022
13 oktober

11:20
Systematiskt trygghetsarbete och skolutveckling som grund för goda relationer, trivsel och studiero
  • Så skapas god studiero, kvalitativ undervisning och en trygg arbetsmiljö genom hälsofrämjande elevhälsoarbete
  • Organisation och process för ett trygghetsarbete som når hela vägen in i klassrummet
  • Så kan man arbeta med värdegrund och förhållningssätt för en trygg skola som förebygger och förhindrar våld och hot, trakasserier samt mobbing bland skolans elever
  • Relationskapande arbete och ett tydligt ledarskap – så arbetar vi för att uppmärksamma och inkludera elever med behov av extra stöd och vägledning