Erik Hall

Biträdande rektor Visättraskolan
Huddinge kommun

I föreläsningen möter du rektor Semira Vikström och biträdande rektor Erik Hall på Visättraskolan, skolan bakom boken ”Elevhälsa i praktiken – Hur gör vi?” Ta del av hur Visättraskolan vänt en utveckling från att vara en bortvalsskola till att vara en skola som genomsyras av skolans ledord kunskap, trygghet och trivsel. I den här föreläsningen får du ta del av hur Visättraskolans elevhälsa är organiserad och du kommer även att få med dig konkreta exempel på hur du kan organisera elevhälsoarbetet med fokus på det centrala i uppdraget som gör det möjligt att arbeta hälsofrämjande
och förebyggande.Erik är med som talare på konferensen Framtidens elevhälsa

14:05
Kunskap, trygghet och trivsel - resultatet av ett hälsofrämjande elevhälsoarbete som genomsyrar hela skolans verksamhet
  • Hur organiserar du elevhälsoarbetet med fokus på det centrala uppdraget om att arbeta hälsofrämjande och förebyggande?
  • Hur kan du stärka faktorer såsom vuxenkontakter, goda sociala nätverk och ett gott socialt stöd för att främja elevens utveckling och lärande?
  • Hur bygga en framgångsrik skola där elevernas trivs och känner delaktighet och inflytande över sin skola och sin skolgång?