Erika Duvner

Säkerhetsstrateg
Helsingborg stad

Erika har en bakgrund inom Polisen och arbetar sedan 2018 inom kommunal verksamhet med frågor som berör trygghet och brottsförebyggande arbete. Hon jobbar sedan 2020 i Helsingborgs stad, på stadsledningsförvaltningens enhet för trygghet och säkerhet. Enheten har det strategiska uppdraget att leda, utveckla och samordna stadens säkerhets och trygghetsarbete. Enheten arbetar nära stadens verksamheter och bolag och samverkar med externa aktörer. Myndighetssamverkan är en viktig del av arbetet för att fullt ut nyttja kommunens möjligheter att bidra till ökad trygghet och minskad brottslighet.Erika är med som talare på konferensen Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 2022
8 november

16:15
Kommunalt arbete mot organiserad brottslighet – så minskar vi utrymmet att leva på brott
  • Betydelsen av en lokal lägesbild över den organiserade brottslighet för att få ett helhetsgrepp om stadens utmaningar och möjligheter
  • Så arbetar vi för att den etablerade organiserade brottsligheten ska minska och att nyetablering förhindras
  • Myndighetssamverkan mot osund konkurrens, gemensam tillsyn och kontroll
  • Hur sätta formerna för ett gemensamt arbete mot välfärdsbrott, ekonomisk brottslighet och otillåten påverkan?