Espen Surén

Rektor
Linköpings kommun

Espen Surén är en f.d. sjukgymnast som bytte inriktning och kom in i skolans värld med andra perspektiv. Han arbetade 10 år som lärare innan han blev rektor, nu på Malmslättsskolan Tokarp i Linköpings kommun. Han fokuserar på relationer och ifrågasätter hela skolsystemet utifrån dess resultat och syfte.Espen är med som talare på konferensen Psykisk ohälsa hos barn och unga 2020
Dag 2

15:15
Inkluderande lärmiljöer för bättre kunskapsutveckling och god psykisk hälsa
  • Hur kan vi arbeta förebyggande med att stödja och anpassa, i syfte att minska stress som leder till ångest, som kan leda till att eleven stannar hemma?
  • Så arbetar vi för att öka självförtroendet och självkänslan hos både elev och pedagog för att skapa en trygg och utvecklande miljö
  • Ta del av praktiska och konkreta insatser och åtgärder för en inkluderande, trygg och utvecklande lärmiljö – hur, när och varför?
  • Framtidens skola – hur bemöta morgondagens elever och hur vi kan forma skolan utifrån hur samhället förändras?