Eva Arnell

Regionchef väst
Statens servicecenter

Eva och Fredrika arbetar som regionchefer på Statens servicecenter med fokus på Medborgarsservice och de statliga servicekontoren. På servicekontoren får privatpersoner och företag hjälp i frågor som rör Arbetsförmedlingen, Försäkringskassans, Pensionsmyndighetens och Skatteverkets tjänster. Fredrika och Eva har även tillsammans lång chefserfarenhet från flera av dessa statliga myndigheter med fokus på service och kundmötet. De har också erfarenhet av arbete med service inom privat sektor med samma fokus.Eva är med som talare på konferensen Framtidens kundmöte i offentlig sektor 2023
17 mars

11:00
Medborgarens behov och förväntningar i en digital värld – så arbetar vi för att uppnå en anpassad och utvecklad service med digitala tjänster utifrån mottagarens perspektiv
  • Vikten av tillgänglig service utefter medborgarens behov
  • Så coachar och stöttar vi våra kunder till att digitalt klara sina ärenden själva
  • Vikten av att samspela mellan inblandade aktörer för att förenkla processen för medborgaren