Eva Axelsson

Apl-samordnare
S:t Eriks gymnasiesärskola, Stockholm

Eva är from ht 18 heltidsanställd Apl-samordnare på S:t Eriks gymnasiesärskola. Eva har lång erfarenhet av att arbeta med elever på Gymnasiesärskolans Nationella program och har tidigare kombinerat både Apu och Apl-samordning med undervisning, mentorskap, och kontakter med grundsärskolan.Eva är med som talare på konferensen
Dag 1 - spår gymnasiesärskola

13:30
Så ger du ett bra stöd till eleven vid Arbetsplatsförlagt lärande-APL – en nyckel till ett självständigt liv
  • Skapa bra förutsättpersonkännedom, tydlighet, vägledning och kommunikation APL
  • Hur skapar du en bra dialog och samarbete med praktikplatsens personal?
  • Så blir praktikplatsen en del av vägen till ett mer självständigt liv efter skolan