Eva Cruslock

GIS-ingenjör
Alingsås kommun

Eva är grunden naturgeograf som gick från att arbeta med kusterosion till att bli VR-konsult. Hon har i snart ett decennium arbetat som GIS-ingenjör inom kommunal verksamhet och har stort intresse för digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen och förbättrad kommunikation på alla nivåer.Eva är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022
Dag 2

11:35
Digital översiktsplan för Alingsås – tänk inte analogt om du vill göra digitalt!
  • Så utvecklade vi en digital översiktsplan – ett samverkansprojekt mellan samhällsbyggnadskontorets GIS-enhet och planenhet
  • Så har vi genom digitala medel och 3D-visualisering lyckats skapa en lättillgänglig funktion för användaren
  • Vad ser vi för resultat och effekter av vår digitala översiktsplan?