Eva Flygare Wallén

Forskare
Östersunds kommun

Eva forskar på hälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och är knuten till Karolinska Institutet. I höst har hon varit anställd i 2 år som forskare vid sektor för funktionshinder på Östersunds kommun med ansvarsområde LSS och med fokus på bättre hälsa. Eva arbetar också intressepolitiskt och är styrelsemedlem i Funktions rätt Stockholms län och sitter i FUB Stockholms styrelse. Hon sitter också med i Special Olympics rådgivande organ och är styrelsemedlem i det internationella forskningsnätverket (IASSIDD) i den specialgrupp som forskar på och bevakar hälsofrågor hos personer med intellektuell funktionsnedsättning (SIRG Health). Under anförandet delar Eva med sig av sin forskning och av goda erfarenheter från arbetet i Östersunds kommun.Eva är med som talare på konferensen Framtidens LSS 2023
15 september

13:50
Proaktiv och hälsofrämjande LSS – forskningsbaserade arbetssätt som främjar hälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning
  • God hälsa för alla – en rättighetsfråga – det är dags att alla satsar på hälsofrämjande aktiviteter för personer med intellektuell funktionsnedsättning då den ojämlika hälsan är så uppenbar och då vi vet att den går att påverka genom förändrade levnadsvanor
  • Så arbetar Östersunds kommun med möjliggörande hälsofrämjande aktiviteter för personer med LSS-insats
  • Vikten av att ha flera möjliggörare på olika nivåer i kommunen för att lyckas med implementering av ett proaktivt och hälsofrämjande arbetssätt