Eva Lunnbäck

Förskollärare och utomhuspedagog, Ur och Skurlek
Linköpings kommun

Eva arbetar som förskolelärare och utomhuspedagog på en I Ur och Skurförskola i Linköping. Hon har en magister i utomhuspedagogik och ett brinnande intresse för detta ämne. Förskolan arbetar med Grön flagg och ett lärande för hållbar utveckling vilket får som en grön tråd genom hela verksamheten. Under denna föreläsning får du ta del av hur Ur och Skur i Linköping lyckats skapa en lek- och utemiljö som främjar lärande, hälsa och utveckling hos barn.Eva är med som talare på konferensen Framtidens lek- och utemiljöer för barn och unga
Dag 2

15:00
Utomhuspedagogik – platsens betydelse för lärandet
  • Så utformar vi utemiljön så att barnen får möjlighet att hitta olika lösningar som främjar dess lärande och utveckling
  • Hur skapa en förskolegård som främjar kreativitet, fantasi och rörelse?
  • Vikten av goda förutsättningar för gemenskap och samarbete i lekmiljön för att utveckla barns förmågor