Eva Sartorius

Specialist, Digital identitet
DIGG – Myndigheten för digital förvaltning

E-legitimation och e-underskrift är nyckeln till en sömlös digital förvaltning men att få till detta i praktiken är lättare sagt än gjort. DIGG stöttar och samordnar offentlig sektor i dessa frågor i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Under denna föreläsning kommer Eva Sartorius att ge viktiga uppdateringar om vad som händer just nu inom digital identitet och vad som är viktigt att känna till på området framöver. Eva Sartorius är utredare, uppdragsledare och expert inom identitet på DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Eva har arbetat med digital utveckling i mer än 25 år, senast som konceptutvecklare på Internetstiftelsen där hon arbetade med Skolfederationen som möjliggör säker och pålitlig standardiserad inloggningsfunktion för både elever och personal. Hon har även arbetat på E-legitimationsnämnden med ansvar för e-legitimering och e-underskrifter och på Skatteverket med bland annat Mina meddelanden. Eva har även bidragit till regeringens e-förvaltningsstrategi och har koordinerat projekt inom E-delegationen.Eva är med som talare på konferensen eID och e-underskrifter
26 april

10:05
Senaste nytt inom digital identitet – vad händer just nu och vad kan vi förvänta oss framöver?
  • Vad är skillnaden mellan e-legitimering, e-underskrifter och stämplar vad gäller säkerhetsnivå och hur dessa ska användas? – vad är viktigt att tänka på?
  • eIDAS för ett gränsöverskridande Europa – så ska det bli enklare att använda svenska e-legitimationer i andra EU-länder
  • Validering av e-underskrifter – hur kan vi garantera äktheten i elektroniska dokument?
  • E-legitimation i tjänsten – hur når man upp till kraven på fungerande och säkra sätt att identifiera medarbetare i tjänsten över organisationsgränserna?
  • När auktorisationssystem ersätter valfrihetssystem – vad betyder det i praktiken?