Felicia Nipstrand

Projektledare
Kemikaliecentrum, Stockholm stad

Felicia har en bakgrund som miljö- och hälsoskyddsinspektör med 6 års erfarenhet som områdesansvarig för tillsynsområdet förskolor och skolor. Hon arbetar idag på Stockholms stads kemikaliecentrum som projektledare för kemikaliesmart förskola, skola och arbetsplats samt för lokalvårdsfrågor inom förskolor och skolor.Felicia är med som talare på konferensen Inomhusmiljö i skolan och förskolan

15:15
Så skapar du en kemikaliesmart skol- och förskolemiljö
  • Vilka åtgärder kan verksamheterna göra för att bidra till en kemikaliesmart miljö?
  • Hur kan arbetet med att skapa en kemikaliesmart miljö inkluderas i verksamhetens egenkontroll?
  • Vilka åtgärdskrav kan ställas på verksamheterna?