Fredrik Drotte

Affärsområdesansvarig stadsutveckling
ÅWL arkitekter

Fredrik är affärsområdesansvarig stadsutveckling inom ÅWL Arkitekter sedan i mars, dessförinnan stadsutvecklingschef i Upplands Väsby kommun. Utveckling av effektiv samhällsbyggnadsprocess är något han brunnit för under hela sin kommunala verksamhet. Han förekommer flitigt i samhällsbyggnadsdebatten, som talare, paneldeltagare och moderator.Fredrik är med som moderator och talare på konferensen Socialt hållbar stadsutveckling & utveckling av bostadsområden 2019
Dag 1

13:55
Så skapas framgångsrik samverkan mellan alla aktörer genom hela samhällsbyggnadsprocessen
  • Så tar du fram en effektivare plan- och byggprocess genom framgångsrik kommunikation och distinkt medborgardialog i tidigt skede
  • Hur skapar du god kommunikation med både privata och offentliga aktörer för en effektiv och framgångsrik samhällsbyggnadsprocess?
  • Så utvecklar kommunen samsyn om de övergripande målen genom en bred kommunikation samt leder processen för att uppnå dessa?