Fredrik Edholm

Digitaliseringsstrateg
Skövde kommun

Skövde kommun är godkända av DIGG som accesspunktsoperatör (AP-operatör) för tjänsten Säker Digital Kommunikation (SDK) och deltog även som verksamhetspilot i projektet för tjänsten. Kommunen är även en viktig samarbetspartner i regionen och ger stöd till omkringliggande kommuner inom digital utveckling.Fredrik är med som talare på konferensen Säker digital kommunikation i offentlig sektor 2023
11 maj

15:20
Varför Säker Digital Kommunikation – SDK, en perfekt lösning eller bara mycket bättre än fax?
  • Hur kan Säker Digital Kommunikation – SDK lösa behovet av säker kommunikation för alla offentliga organisationer?
  • Var ger SDK störst nytta – säkerhet eller effektivitet? När är SDK den bästa lösningen?
  • Köpa Säker Digital kommunikation som tjänst eller köra i egen regi? Tips för att komma snabbt i gång
  • Så kan en förändring av konceptet med Säker Digital Kommunikation undvika onödiga inlåsningseffekter