Fredrik Heiding

Doktorand inom IT-säkerhet med fokus på sårbarhetstestning av kritisk infrastruktur
KTH, Avdelningen för nätverk och systemteknik

Fredrik Heiding doktorerar inom IT-säkerhet med huvudsakligt fokus på sårbarhetstestning av kritisk infrastruktur. Kritisk infrastruktur inkluderar samhällsbärande funktioner som elkraftverk och sjukhus. Många delar av samhällets kritiska infrastruktur genomgår just nu en mycket snabb digitalisering där fler och fler enheter blir uppkopplade till nätverk och sammankopplade med varandra. Den ökade uppkopplingen möjliggör effektivisering, men medför en risk då uppkopplade enheter kan hackas och exploateras. Fredriks forskning fokuserar på att säkra upp digitaliseringen så att vi kan maximera nytta samtidigt som de nya riskerna minimeras.Fredrik är med som moderator och talare på konferensen NIS2-direktivet
1 september

15:20
Hur minskar du sårbarheten och riskerna för cyberattacker som den ökade digitaliseringen innebär?
  • Hur cyberrisker och digital krigsföring påverkar sårbarheten i det moderna samhället
  • Vilka cyberrisker är viktigast att skydda sig mot, studie från branschledande experter?
  • Varför nätfiske är en av de vanligaste och skadligaste cyberattackerna, samt hur vi kan skydda oss mot nätfiske
  • Hur kan en samordning mellan privata och offentliga aktörer i samhället skapa en större motståndskraft?