Fredrik Larsson

Arkitekt och grundare
LLP arkitektkontor

Larsson Lindstrand Palme arkitektkontor har sedan starten år 2000 inriktat sin verksamhet på publika byggnader och sammanhang, företrädesvis med kommunala beställare inom området skola, förskola, bibliotek, idrott, vård och den kommunala förvaltningen. Projekten har innefattat både nya byggnader och ombyggnader av befintliga. Fredrik Larsson är en av kontorets grundare och kommer att berätta om erfarenheter kring uppförandet av Njords gränd LSSboende i utkanten av ett villaområde i norra Täby.Fredrik är med som talare på konferensen Framtidens behovsanpassade LSS-boende 2023
Dag 2

11:40
Njords gränd LSS-boende – att skapa en hemlik och trivsam boendemiljö i fin naturmiljö

Hur du utformar bostaden arkitektoriskt, inredningen och hur byggnaden förhåller sig till sin omgivning, har stor betydelse för att LSS-användare ska trivas i sitt hem. Ta del av ett fint exempel på en gruppbostad för personer i autism som uppförts i Täby kommun. Boendet erbjuder ljusa och trivsamma bostäder med fokus på det hemlika. Gruppbostaden vann kommunens stadsbyggnadspris år 2019:

  • Att se möjligheterna och utifrån platsens unika förutsättningar och beställarens ambitioner skapa attraktiva gruppbostäder
  • Arkitektur som problemlösare
  • Dagsljus, rum och överblick som förhöjer det funktionella
  • LSS-boendet som en del av sin stad

Vinnare av Täby kommuns stadsbyggnadspris 2019