Fredrik Rosengren

Överdirektör
Skatteverket


Framtidens kontor och arbetssätt 2021