Freija Carlstén

Landskapsarkitekt LAR/MSA
WSP

Freija Carlstén är utbildad landskapsarkitekt med fokus på samhällsutformning och primärt den ekologiska och sociala aspekten i gestaltnings- och samhällsbyggnadsprocessen. På WSP jobbar Freija som uppdragsledare inom stadsutveckling, gestaltning och infrastruktur. Freija har gjort flertalet studier på hur vi vill leva och bo i framtiden och om vikten av grönska för att framtidssäkra våra städer och samhällen. Freija har medverkat i både poddar och reportage och föreläser regelbundet om hur vi med en grönare samhällsplanering kan bidra till bättre hälsa och rörelseglädje hos invånarna.Freja är med som moderator och talare på konferensen Smart klimatanpassning och hållbar stadsutveckling 2022
14 september

09:10
Så arbetar du strategiskt vid stadsbyggnation för framtidens ekologiskt hållbara stad
  • Vad är ekologisk hållbarhet och hur koppla ekologisk hållbarhet till samhällsbyggnadsprocessen?
  • Klimatomställning – färdplaner och strategier mot minskad klimatpåverkan
  • Styrning mot hållbarhet i verksamhet och organisation – så ta fram en hållbarhetsstrategi som utvecklar och effektiviserar existerande processer på ett kvalitetssäkrat sätt
  • Hur kan du som kommun minska sårbarheten för klimatförändringar och jobba klimatanpassat?