Frida Börås

Kommunikationsstrateg intern kommunikation
Göteborgs Stad

Frida Börås är kommunikationsstrateg med ansvar för utveckling av Göteborgs Stads övergripande interna kommunikation. Frida har tidigare bland annat varit kommunikationschef på Chalmers tekniska högskola.Frida är med som talare på konferensen Intern kommunikation och kommunikativt ledarskap
Dag 2

11:05
Modern intern kommunikation – förhållningssätt, metoder och verktyg för dig i rollen som kommunikatör
  • Så kan du som kommunikatör arbeta målinriktat men ändå situationsanpassat med organisationens interna kommunikation
  • Konkreta metoder och verktyg att använda sig av i dagens moderna organisation