Frida Hammarlind

Planarkitekt
Örebro kommun

Från och med den 1 januari 2022 åläggs kommunerna en skyldighet att ta fram detaljplaner utifrån nationellt angivna tekniska specifikationer samt föreskrifter för detaljplan och planbeskrivning. Under anförandet berättar Frida Hammarlind, planarkitekt, Örebro kommun, om deras arbete med övergång till digitala detaljplaner och anslutning till den nationella geodataplattformen.Frida är med som talare på konferensen Framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess 2022

11:55
Digitalisering av detaljplaner – vägledning och genomförande
  • Vad är viktigt att tänka på vid övergången till digitala detaljplaner?
  • Ska man digitalisera både befintliga och nya planer?
  • Vad blev resultaten och vilka nyttor finns med digitalisering av detaljplaner?