Gustaf Rundqvist Yeomans

Energimarknadsanalytiker
Sweco

Gustaf Rundqvist Yeomans arbetar sedan 2019 som konsult i gruppen Energy markets på Sweco. På Sweco arbetar Gustaf med projekt relaterade till den nordiska elmarknaden och scenarioanalyser över det framtida elsystemet. Bland annat har han varit delaktig i flera regionala projekt där man tittat på vilka utmaningar regionerna har i nuläget och vad en elektrifiering av industri och transporter kan komma att innebära på sikt. Gustaf är utbildad civilingenjör inom teknisk fysik och energisystem på Lunds Tekniska Högskola.Gustaf är med som talare på konferensen Energiförsörjning och elnätskapacitet vid samhällsbyggnadsplanering
9 november

09:10
Sveriges elutmaning och framtidens energisystem – lägesrapport om kapacitetsbristen och vart är vi på väg?
  • Vilka utmaningar står Sverige inför kopplat till landets energiförsörjning?
  • Hur bemöter vi kapacitetsbristen – kortsiktiga och långsiktiga lösningar
  • Så kommer energianvändningen att se ut i framöver
  • Nya energikällor – hur ser framtidens energiproduktion ut