Gustav Sundh

Förstelärare i fritidshem
Huddinge kommun

Gustav Sundh är förstelärare i fritidshem och föreläser mycket om kraften i en strukturerad rastverksamhet. Han är författare till boken Nyckeln till skolgårdens lärande och brinner för skolgårdspedagogikens stora potential. 2016 tilldelades han Stockholms stads utnämning ”Årets lärare” för sitt kreativa arbete med att utveckla både rastmiljön och rastverksamheten för att skapa en tryggare, mer innehållsrik och meningsfull rast för barnen. Gustav arbetar mycket med skolsamverkan och har drivit ett utvecklingsarbete som syftar till att stärka elevernas förmåga till kommunikation i lek. På denna föreläsning får du ta del av hur du genom strukturerad rastverksamhet lyckas skapa både roligare, tryggare och mer spännande raster. Hur utlåningsboden på skolan blev en levande del av rasten och hur skola och fritids verksamheter vävts ihop till en helhet.Gustav är med som talare på konferensen Fritidshem 2023
Dag 1

09:40
Roligare och tryggare raster – så kan strukturerad rastverksamhet bidra till ökad måluppfyllelse för eleverna
  • Lekens betydelse för lärandet – hur skapar vi bästa möjliga förutsättningar för leken och dess lärprocesser?
  • Utförandet av rastaktiviteter och lekmiljöer – hur kan vi fånga det situationsstyrda lärandet i farten?
  • Hur kan du tillvarata elevernas önskemål och idéer och planera och genomföra en varierad verksamhet över året?
  • Utlåningssystem med ansvar och delaktighet – hur skapas attraktionskraft och en progression i delaktighet och ansvar?